Grenverk

som skuggor mot himlen
nakna och bara
bidrar med svärta
mot skyar så klara
grenars spridning
vittnar om fara
de slingrar sig runt din hals
som en strypande snara
hösten är här
du är riden av mara

2016-10-31

Annonser